Zarząd Budynków Komunalnych

Stworzyliśmy ten serwis z myślą o mieszkańcach gminy, którym świadczymy usługi związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi, a także dla turystów, dla których lądeckie arboretum będzie niewątpliwą atrakcją naszego miasta. Zapraszamy dalej.

Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju jest samorządowym zakładem budżetowym gminy. Działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych, statut zatwierdzony przez Radę Miejską, roczny plan finansowo-rzeczowy obejmujący dochody, wydatki i środki obrotowe. Zakład obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Lądek Zdrój. Prowadzona działalność usługowa polega na:

 • zarządzaniu budynkami komunalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi,
 • utrzymania zieleni miejskiej,
 • letniego i zimowego utrzymywania ulic,
 • zarządu i gospodarowania lasami komunalnymi,
 • zarządu cmentarzem komunalnym,
 • dostarczania wody i odbioru ścieków,
 • wykonywaniu innych usług na rzecz UMiG.

  Działalność zakładu prowadzona jest przez sześć podstawowych działów:
 • dział gospodarki mieszkaniowej z wyodrębnioną działalnością remontowo-konserwacyjną,
 • dział usług komunalnych zajmujący się oczyszczaniem ulic i placów, prowadzeniem akcji zimowej, utrzymaniem zieleni miejskiej, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z gminą
 • dział lasów komunalnych i arboretum
 • magazyn z warsztatem samochodowym portierną i kotłownią,
 • dział wodociągów i kanalizacji zajmujacy się pozyskiwaniem wody z ujęć i jej dystrybucją na terenie gminy oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 • dział księgowości rozliczający wszystkie działy w zakładzie.

  Pracownicy Zarządu Budynków Komunalnych


 • Telefony

  Sekretariat: 74 8 146 345
  fax: 74 8 146 345
  e-mail: zbk@ladek.pl
  Administracja, Czynsz: 74 8 146 469
  Ekipa remontowa: 74 8 148 462
  Zieleń, Odśnieżanie: 74 8 146 358
  Księgowość: 74 8 146 668
  Wodociągi: 74 8 146 667
  Arboretum: 74 8 146 663

  Kiedy otwarte

  Biura ZBK czynne są we wszystkie dni robocze od godziny 7:00 do 15:00

  Kasa otwarta:
  W dni kalendarzowe nieparzyste od 10:00 do 13:00

  Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych informuje, że przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w każdą ŚRODĘ w godzinach od 08:00 do 12:00 w siedzibie ZBK.
  Adres

  Zarząd Budynków Komunalnych
  ul. Fabryczna 7a, 57-540 Lądek-Zdrój
  NIP: 881-13-35-069
  Dojazd

  Do góry