OGŁOSZENIA

Informacja o wyniku naboru na na stanowisko ,,Specjalista ds. pracowniczych, socjalnych oraz obsługi sekretariatu"


Informacja o wyniku naboru na na stanowisko ,,KIEROWNIKA DZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI"


Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku - Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko ,,Specjalista ds. pracowniczych, socjalnych oraz obsługi sekretariatu"


Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku - Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko ,,KIEROWNIKA DZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI"


Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku - Zdroju informuje o wynikach naboru na stanowisko ,,MAJSTER DS. ZIELENI I OCZYSZCZANIA MIASTA"


Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku -Zdroju informuje o wynikach naboru na stanowisko ,,SPECJALISTA DS.WINDYKACJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"


Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku - Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko ,,MAJSTER DS. ZIELENI I OCZYSZCZANIA MIASTA"


Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku -Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko ,,SPECJALISTA DS.WINDYKACJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA POZYSK I ZRYWKĘ NA 2017 r.


22.11.2016r. Przetarg nieograniczony na pozysk i zrywkę w Lasach Komunalnych będących w zarządzie ZBK Lądek-Zdrój


Unieważnienie przetargu nieograniczonego na pozysk i zrywkę w Lasach Komunalnych będących w zarządzie ZBK Lądek-Zdrój


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna na 2017 rok


Przetarg nieograniczony na pozysk i zrywkę w Lasach Komunalnych będących w zarządzie ZBK Lądek-Zdrój


Plan urządzania lasu 21.10.2016r.

Nr konta bankowego

GBS Strzelin oddział Lądek Zdrój: 58 9588 0004 3900 1687 2000 0010

Godziny przyjmowania interesantów

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju ul. Fabryczna 7a, informuje, że przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w każdą ŚRODĘ w godzinach od 08:00 do 12:00 w siedzibie ZBK.